Köy'den Haberler
  • Müzik Köyü 2022 Programı!
  • Üçtelli Quartet Güney Kore'yi Büyüledi!
  • Anadolu'dan Üçtelli Ezgiler Albümümüz Yayınlandı!

Müzik Köyü Fethiye 2022 Atölye-Seminer Başlıkları ve İçerikleri

13-18 Ağustos 2022
Arslan HAZRETİ
Arslan Hazreti (Aler) 1976 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. 13 yaşında kamança eğitimi almaya başladı. Bunun yanı sıra Cavit Murtezaoğlu’ndan makam dersleri aldı. İran ve Azerbaycan kültürünü bir arada yaşayan sanatçı her iki kültürün makam müziklerini içselleştirme şansını elde etti. 18 yaşında, Uluslararası Fajr Festivali’nde İran’ın profesyonel yaylı ustaları arasında düzenlenen yarışmaya kendi yapmış olduğu kamança ile katılarak birincilik aldı. İran’da sürdürdüğü çeşitli müzik çalışmalarından sonra 2004 yılında İstanbul’a yerleşti. Kısa sürede Türkiye müzisyenleri içinde tanınan sanatçı, çeşitli projelerde yer aldı. Pek çok önde gelen sanatçıyla çeşitli projelere imza attı, bu sanatçılardan bazıları: Susan Deyhim, Aynur Doğan, Richard Horowitz, Yurdal Tokcan, Vamik Memmedaliyev, Yinon Muallem, Şirin Pancaroğlu, Feryal Öney’dir.
Kendi projeleri olan Meşk-i Yay ve Meşk-i Kamança ile yurtiçinde çeşitli konserler düzenlenmiştir. Meşk-i Yay projesi iki farklı yaylı sazın düet projesidir. Bu proje kapsamında, Ross Daly, Derya Türkan, İmamyar Hasanov, Uğur Önür ile birlikte yer aldı. ‘Carpet’ adlı dijital albümde Imamyar Hasanov ve Volkan Kaplan ile bir trio çalışması vardır. Meşk-i Kamança projesi kapsamında Ozan Bircan, Göktuğ Çelik, Hüseyin Yalçın, Uğur Önür, Mehtap Demir gibi Türkiyeli birçok Kemane ve Kamança sanatçılarıyla konser dizileri gerçekleştirdi. Kemança virtüzolüğünün yanı sıra, kemança yapımı konusunda çeşitli biçimsel çalışmalar yapmış, tonlama ve enstrümanı kullanma konusunda farklı yöntemler geliştirerek kendi bilimsel çalışmaları ile enstrümanı zenginleştirmiştir. Beş tellinin yanı sıra bas kemança, bariton kemanca, Anadolu kamançası ,Çember kamança türlerini de kemança ailesine katmıştır.
Atölye Başlığı: Kamança ve Kemane
Atölye İçeriği: Kamança ve Kemane seminerinde Arslan Hazreti'nin kendi özel metoduyla başlangıç seviyesinden itibaren, duruş, oturuş pozisyonları, yay tutuşu ve enstrümanı çalarken kasların doğru kullanımı gibi konular ele alınarak başlanacak ve melodik provalar ile devam edilecektir. Temel pozisyonların doğru şekilde yerleşmesi her öğrenme şeklinde olduğu gibi enstrümanda da önem arz ettiğinden bu seminerde katılımcılar açısından hızlı bir ilerleme kaydetmek amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. F. Belma OĞUL
BÜ Sosyoloji Bölümünde ve İÜ AUZEF Felsefe Bölümünde lisansını, İTÜ’de Türk Halk Oyunları’nda Yüksek Lisansını, Müzikoloji ve Müzik Teorisi’nde doktorasını tamamlamış, halen İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Müzik/ses ve dans/beden alanında kimlik, göç, mekan, duygular/duygulanımlar, ekoloji ve insan-sonrası çerçevesinde çeşitli çalışmaları, başta Balkanlar ve Trakya bölgesi olmak üzere alan araştırmaları bulunmaktadır. Kurulduğu 2008 yılından günümüze ICTM Güneydoğu Avrupa'da Müzik ve Dans Çalışma grubunun faal üyesidir. 2016 yılından bu yana Ritimkolektif topluluğunda çeşitli perküsyon aletleri çalmaktadır.
Seminer Başlığı: Boşnak Müziği
Birol TOPALOĞLU
Karadenizli halk müziği sanatçısı. 1965 yılında Rize’nin Pazar ilçesi Suçatı köyünde doğmuştur.
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan ve bir süre elektronik mühendisliği yaptıktan sonra amatörce sürdürdüğü müzik çalışmalarını geliştirmiş ve geleneksel Karadeniz müziği yapmak için eğitimini aldığı mesleğini tamamen bırakmıştır. 10 yaşındayken ağabeyinin sayesinde bağlama ile tanışmasına karşın yaşı ilerledikçe geleneksel Karadeniz halk müziği entrümanları olan tulum ve kemençeyi çalmaya başlamıştır. Otantik Karadeniz müziğini oldukça başarılı yorumlayan Birol Topaloğlu aynı zamanda Karadeniz müzik kültürüne ve türkülere yaptığı derlemelerle de büyük katkılar sunmustur. 8 albüme imza atan sanatçı, yurt içi ve yurtdışında pek çok festivalde ve sahnelerde yer almıştır. Sanatçı müzikal çalışmalarına halen Arhavi' de devam etmektedir.
Atölye Başlığı: Karadeniz Müziği
Atölye İçeriği: Birol Topaloğlu yürüteceği atölye programı çerçevesinde Laz müziği derlemelerine dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak, özellikle destan ve yol havaları icra teknikleri, Doğu Karadeniz müzik dili ve kültürü çeşitliliği üzerine anlatımlarda bulunacak. Tulum, horon ve kemençe atölyesinde bağlamanın Karadeniz müziği üzerine etkisi üzerine konuşacak. “Saklı Ezgiler” özel dosyasında Trabzon'un Kizirnos (Kayacık) Köyü kadın sesleri derleme üzerine paylaşımda bulunacak.
Cemil QOÇGİRİ
Cemil Qoçgiri 1980 yılında Almanya'da doğdu. Tenbûr (üç telli/ Pîr sazı) ile 12 yaşında tanışıp, 16 yaşından itibaren sahnelerde çalmaya başladı. Daha çok tenbûr’un mistik yönü ile yoğunlaşıp Mezopotamya kültür ve inançlarına ait müzik tarzlarındaki şekillenişi üzerinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Bunun yanı sıra hem kendi albümleri hem de değişik sanatçıların albümlerinde enstrümanist ve düzenleme/aranjör olarak yer aldı. 1998'de Mikaîl Aslan ile yolları kesişen sanatçı, 2010 yılında Günter Bozem ve Mikaîl Aslan ile birlikte Kreativa e.V. Derneğini, daha sonra 2013 de ise Almanyanın Mainz şehrinde "Weltmusikakademie - Dünya Müzikleri Akademisi"ni kurarak sayısız öğrenciye başta Mezopotamya kültürü olmak üzere, dünya müziklerini birleştiren bir çatı sundu ve dersler vermeye başladı. 2012'de Tenbûrxane'yi kurdu ve unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden kaynaklara giden yolu arındırmaya çalışarak hayata geçirdi. 2017^den beri Eda Tanses ile dünyanın birçok yerinde tenbûr atölye çalışmaları gerçekleştirmekteler. Avrupa çapında yaklaşık 200'ü aşkın öğrencisi olan Tenbûrxane ile unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği tekrar yeni nesillere emanet etmekteler. Yöresel çalma teknikleri yanı sıra, enstrumanın tarihçesini, dünden günümüze yapım aşamalarını, farklı ritim teknikleri ve dünyanın farklı bölgelerindeki anlam, önem ve çalma tekniklerini de baz alan bu atölye çalışmalarını Avrupa çapında konserlerle dünyaya da tanıtmaktalar.
Atölye Başlığı: Tenbûr atölyesi
Atölye İçeriği: Tenbûr üzerinde dünden bugüne tarihçesi, farklı yörelerin kendine has ritim, teknik ve çalma biçimlerini baz alıp dünyanın farklı bölgelerinde anlam, önem ve çalma biçimlerini de aktarmakta. Teorik içeriklerin yanı sıra katılımcıyı kısa sürede ortak bir noktada buluşturup tek nefes olmayı ve bir arı kovanı misali kırk'ı bir'e ulaştırmayı hedeflemekte. Atölye, katılımcıya göre enstrüman üzerinde tecrübesi olan veya olmayan öğrenciye göre iki gruba ayrılıp dersler seviyeye göre verilmekte.
Chrysanthi GKIKA
1996 yılında Atina'da doğan Chrysanthi Gkika, çocuk yaşta klasik piyano ve geleneksel Yunan halk müziği ve dansları eğitimi aldı ve 13 yaşında Stratis Psaradellis, Sokratis Sinopoulos ve Derya Türkan'ın eğitmenliğinde İstanbul kemençesi çalmaya başladı. Selanik'teki Makedonya Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisidir ve Müzik Bilimi ve Sanatı Bölümü'nden İstanbul kemençesi ve Yunan Geleneksel Müziği üzerine çalışmalar konusunda uzmanlaşmış bir lisans ve yüksek lisans derecesi almıştır. 2016 yılından itibaren Yunanistan'da çeşitli konservatuvarlarda kemençe dersleri vermekte ve Labyrinth Musical Workshop ve Labyrinth Online için workshoplar vermektedir. Chrysanthi, Ross Daly, Kudsi Erguner, Sokratis Sinopoulos, Efren Lopez, Nederlands Blazers Ensemble, Yunan Radyo Televizyonu Senfoni Orkestrası ve diğerleri dahil olmak üzere dünya çapında ünlü müzisyenler ve topluluklarla iş birliği yaptı.
Atölye Başlığı: İstanbul ve Küçük Asya'nın Yunan repertuarı
Atölye İçeriği: Bu atölye çalışması, 20. yüzyıla kadar İstanbul ve Anadolu'da yaşayan Rum nüfusun halk repertuvarını ve özellikle Yunan şarkılarını ve ritmik enstrümantal ezgileri incelemeye ve uygulamaya odaklanacaktır. Tüm çalgılara açık bir seminer olduğundan, grubun çalacağı her ezginin hem melodik/modal hem de ritmik analizine ağırlık verilecektir.
Etibar ASADLİ
Etibar Asadli – Uluslararası Yarışmalar Ödülü Sahibi, Besteci, Piyanist, Müzik yapımcısı. Azerbaycan Bakü'de doğdu ve ilk eğitimini de orada aldı. Müziğe olan tutkusu nedeniyle henüz 5 yaşındayken piyano derslerine katılmaya başladı. Ardından 1998 yılında Bülbül Ortaokulu Müzik Okulu'na girdi. 11 yıllık klasik piyano eğitiminin ardından Bakü Müzik Akademisi'ne müzik kompozisyonu fakültesine girdi. Bu süre zarfında Bakü Caz Festivallerinde ve Avrupa Caz Festivallerinde başarıyla sahne aldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Rusya, Türkiye, Kore, Çin ve diğer ülkelerde çeşitli projelerde yer aldı.Halen Paris, Fransa'da yaşıyor ve ünlü Fransız Caz Eğitim Merkezi CMDL'den (Center des Musique Didier Lockwood) mezun oldu. Ayrıca ünlü Fransız yıldızlarla çeşitli projelerde yer aldı. 2011 yılında "Öğrenci Baharı" müzik festivalinde Rusya`da Azerbaycan Folklor şarkısı "Sarı Gelin"i besteleyerek Grand Prix`e aday gösterildi. 2017`de "Projeler" adlı ilk albümünü çıkardı. Azerbaycan müziğine birtakım yenilikler getirmiştir. Azerbaycan'ın tüm milli müzik aletlerini elektriklendirerek ilk sanal enstrümanları (Sanal enstrümanlar Paketi) yarattı. Bu Sanal Enstrüman Paketi sayesinde herhangi bir müzik aletini elektronik olarak çalmak, aranjmanlarda, film müziklerinde ve canlı konserlerde bu sesleri sanal olarak çalmak mümkündür. Müziğe getirdiği bir sonraki yenilik, doğal piyanoyu Azerbaycan Milli Muğamlarına akort etmek ve ``Mikrotonal Piyano`` adlı yeni bir enstrüman yaratmaktı. Azerbaycan Milli Muğam'ını çeşitli elektronik müzik türlerine uyarlayan ilk icracılardan biriydi. 2018 yılında Dubstep, HipHop, Deep House, Electronic, Experimental ve Progressive türler üzerinde çalışmış ve "Kimin Umurunda" adlı yeni projesini sunmuştur. Etibar'ın ayrıca dünyaca ünlü caz yıldızlarıyla da birtakım işbirlikleri bulunmaktadır. Seçkin Gospel, Gospel ve Caz dünyasının divası olması amaçlanan Liz Mc Comb, sesi dünyanın en iyi 10 sesi listesine giren Alim Gasimov, Caz dünyasının en ünlü basçıları Munir Hossn, Linley Marthe, Teymur Phell, Chris Jennings, Türk klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Mısırlı Ahmet, Lionel Cordev, Ofri Nehemya, Tom İbarra, Naissam Jalal ve diğerleri sayılabilir.
Atölye Başlığı: Caz, Mugam ve Fazlası - Geleneksel Müzik ve Dünya
Atölye İçeriği: Etibar Asadli, modern caz, mugam ve elektronik türlerini dünya dinleyicisine güzel bir şekilde aktaran uluslararası deneyime sahip bir sanatçıdır. Atölyede günümüz müziği, modern sanatçı ve hayatı, düşünce felsefesi, halk müziği, caz, mugam, mikrotonal piyano gibi konular ele alınacak. Son olarak Azerbaycan halk türküsü "Qara qaşın vəsməsi" birlikte çalışılacak ve icra edilecektir.
İberya ÖZKAN MELAŞVİLİ
Anadolu topraklarına bir asırdan fazla zaman önce göç eden bir Gürcü ailesinin mensubu. 1956 Nazilli doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi yüksek mimarlık bölümünde eğitim gördü. Gürcü kültürü ve müziğinin Türkiye topraklarında yaşayan Gürcüler içinde unutulmaya yüz tuttuğu dönemlerde, bu kültürü ve müziği yeniden ayakta tutmak için neler yapabileceğinin farkında oldu ve bunun için Kafdağı Müzik Toplulukları gibi çeşitli projeleri gerçekleştirdi. Daha sonraki dönemde Maçahela Yaşlılar Korosu’nun kurulması için uğraş verdi ve tozlu raflardaki Gürcü halk ezgilerini gün yüzüne çıkarıp onları sunma şansını yakaladı. Gürcü Sanat Evi her zaman hayali olan bir projeydi ve 2011 yılında bu hayalini gerçekleştirmenin adımlarını attı. Gürcü Sanat Evi o zamandan beri sadece müzik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yerden öte; resim, dans, geleneksel ve klasik enstrümanların da öğretildiği, ayrıca Gürcü dilinin de öğretildiği bir “ev” olarak hizmet vermektedir.
Atölye Başlığı: Geleneksel Çoksesli Gürcü Müziği, panduri, salamuri ile Çoksesli Gürcü Ezgileri Atölyesi
Atölye İçeriği: Uzun yıllardır Gürcü ve Kafkas Müziği üzerine yaptığı derin araştırmalarıyla bilinen İberya ÖZKAN MELAŞVİLİ, Geleneksel Çok Sesli Gürcü Müziği başlıklı seminerinin yani sıra Bursa İnegöl Hayriye Köyü (yitirilen) ve Artvin Borçka Maçaheli (Camili) Vadisi (sürdürülen) yaşlılar korolarının şarkıları üzerine sunumlar yapacak. Bunun yanında, gitar ve akordeonun da yer alacağı kadim Geleneksel Gürcü çalgılarından panduri (Telli) ve salamuri(Üflemeli) ile Çok Sesli Gürcü Ezgileri atölyesi gerçekleştirecek.
Mehmet Günay ESER
1992 yılında, Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Günay Eser lise öğrenimini Mersin Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde 2.’lik derecesi ile tamamladı. 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun olan Eser, Çukurova bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun farklı bölgelerinde müzik kültürü araştırmaları yürüttü. Müziksel ögeleri sosyolojik unsurları ile ele alan çalışmalar yaptı. Çeşitli yarışmalarda “solo bağlama icra” dalında dereceler aldı. Çeşitli üniversitelerde “bağlama çalım teknikleri” üzerine sunumlar gerçekleştirdi. 2013 yılında ilk kitabını yazdı. Başta Portekiz, Almanya, İsviçre gibi ülkeler olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında birçok konser verdi. Armoni ile yakından ilgilenen Mehmet Günay Eser’in üçtelli, bağlama, piyano, keman, dört keman ve çeşitli orkestralar için birçok bestesi bulunmaktadır. Hayri Dev ve Fethiyeli Ramazan Güngör'ün üçtelli teknikleri üzerine çalışmalar yapan Eser’in şu an 2 yeni kitap çalışması bulunmaktadır. AKAD Kurucularından olan ve Müzik Köyü koordinatörlerinden olan Mehmet Günay Eser Toros Dağları başta olmak üzere çeşitli yörelerde, dağlarda, köylerde Anadolu Geleneksel Müziği’nin izlerini sürmeye devam etmektedir. 2017 yılı yaz aylarında aynı zamanda Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Müzik Köyü’nde Dünya’nın farklı yerlerinden gelen katılımcılarla üçtelli saz atölyeleri yaptı ve konserler verdi. 2017 yılı Eylül ayında Güney Kore’ nin Jeonju ve Seul şehirlerinde, Üçtelli Quartet ile konserler veren Mehmet Günay Eser, bu turnesiyle üçtelli sazı ilk kez Uzakdoğu’ya taşıyan Üçtelli Quartet’ın genel sanat yönetmeni oldu. Eylül 2017’ de İstanbul Haliç Üniversitesi’nde Üçtelli Quartet ile bir konser gerçekleştiren Mehmet Günay Eser, aynı zamanda Eylül ayında yayımlanan ve üçtelli saz da çaldığı "Anadolu'dan Üçtelli Ezgiler" adlı albümün genel sanat yönetmenliğini yaptı.
Atölye Başlığı: Üçtelli Bağlamada Geleneksel İcra Teknikleri
Atölye İçeriği: Mehmet Günay ESER, Üçtelli atölyesinde her seviyeden katılımcıya hitap edecek çalışmalar gerçekleştirecek. Üçtelli bağlamanın morfolojik yapısı, akort sistemleri, sağ ve sol el teknikleri, yöresel icra teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Aynı zamanda katılımcı grubun seviye durumuna göre, üçtelli ile poliritmik ezgiler konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Atölyede temel seviyeden ileri seviyeye bütün katılımcılar için farklı egzersiz çalışmaları yapılacak.
Merih AŞKIN
Merih Aşkın,multi enstrümantalist, besteci ve vokalist.2012  yılında İTÜ  Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı  Müzikoloji  bölümünde yüksek  lisans eğitimine başladı. Bu okulda  Nail  Yavuzoğlu gibi  müzisyenlerle Caz Teorisi ve  Makam  Müziği çalıştı.2013 yılında  ilk  albümü  ‘’SİRET’’  Türkiye’nin en önemli  plak şirketlerinden olan KALAN MÜZİK tarafından yayınlandı.2015 Aralık  ayında perdesiz  gitar  ile  yeni bir  melodi,  ritm  ve sound anlayışı taşıyan ‘’TERENNÜM’’  isimli  ikinci  albümü yine    KALAN  MÜZİK etiketiyle dinleyicileriyle buluştu. 2016 yılında, İsveç, Danimarka, İsviçre,  İtalya, Arnavutluk  gibi şehirlerde  konserler veren Merih Aşkın, 2017 yılında ''Terennüm'' albümü  ile Kosova Caz Festivali'nde sahne  aldı.2019 yılında Aşık Mahzuni Şerif'in eşsiz eseri ''Bitmez Tükenmez Geceler''e yaptığı düzenleme ve yorumu single olarak Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı.2021 yılında üçüncü solo albümü ''Aşıklarda Olmaz  Hile'' ile yeniden dinleyicileriyle  buluştu.  ''Siret'' ve ''Terennüm'' albümlerinden  sonra yine Kalan  Müzik etiketiyle yayınlanan albümde, aralarında Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Mahzuni Şerif  gibi Anadolu'da yaşamış çeşitli aşıklara  ait on adet  deyiş ve  türkü yer aldı.  Tüm eserlerin düzenlemesi  ve enstrüman icraları kendine has bir biçimle Merih Aşkın tarafından yapılan albümde,  Perküsyon'da Kerem Can Aslan, Keman'da Şervan  Merih Aşkın'a eşlik ediyor. Merih Aşkın halen besteci, aranjör ve sahne-kayıt performanslarına devam etmektedir.
Atölye Başlığı: Düzenleme(Aranjman) ve Birlikte Seslendirme Atölyesi
Atölye İçeriği:Düzenleme(Aranjman) atölyesinde, bir melodi veya eserin düzenlenmesi, enstrümantasyon teknikleri ve icrasına dair çalışmalar yapılacaktır. Atölye her enstrümana ve vokaliste açıktır, atölye boyunca katılımcılar ile aranjmanı yapılan eserler, atölye sonunda birlikte seslendirilecektir.“Enstrüman Atölyeleri (Aşkın Sazı ve Perdesiz Gitar) ” Enstrüman atölyelerinde Merih Aşkın’ın kendi tasarımı olan, kendi albümleri de dahil olmak üzere yaptığı çeşitli aranjmanlarda kullandığı Aşkın Sazı’na dair bilgi ve icra teknikleri çalışılacaktır. Bunun yanı sıra Perdesiz Gitar teknikleri(entonasyon,makam,caz lick&harmony) çalışmaları da yapılacaktır.
Osman KIRCA
1956’da Kaş’ın Çavdır köyünde dünyaya geldi. Üçtelli çalan babası aracılığıyla ilk olarak bu enstrümanın sesiyle tanıştı. Ancak ilk kez bu saza dokunabilme şansı Usta’m dediği Halil Karabıyık sayesinde oldu. 15 yaşında üçtelli çalmaya başlayan Üstad Osman Kırca, yerel icracılardan etkilenmiş ve kendini geliştirme fırsatı bulmuş, dağlarda çobanlık yaparken curasını yanından ayırmamıştır. Güneybatı Anadolu’da şimdilerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan gırtlak boğazı geleneğini çobanlık yaparken gezdiği köylerde görme fırsatı bularak, bu eşsiz müzik geleneğini sazıyla icra etmeye başladı. Geleneksel köy düğünlerinde de cura çalan Osman Kırca üçtellinin en büyük ustalarından Fethiyeli Ramazan Güngör ile bir araya gelmiş ve sazlarını ona yaptırmış ve ondan feyz aldı. 2017 yılı yaz aylarında Müzik Köyü’nde Dünya’nın farklı yerlerinden gelen katılımcılarla üçtelli saz atölyeleri yaptı ve konserler verdi. 2017 yılı Eylül ayında Güney Kore’nin Jeonju ve Seul şehirlerinde, Üçtelli Quartet ile konserler veren Osman Kırca, bu turnesiyle üçtelli sazı ilk kez Uzakdoğu’ya taşıyan Üçtelli Quartet’in bir parçası oldu. 2017 yılı Eylül ayında yine İstanbul’da, Haliç Üniversitesi’ nde Üçtelli Quartet ile konser verdi. Eylül ayında yayınlanan ‘’Anadolu’dan Üçtelli Ezgiler’’ adlı albümde yer alan Üstad Osman Kırca, Antalya’nın Çavdır köyünde sade bir biçimde hayatını sürdürmektedir.
Atölye Başlığı: Üçtelli
Atölye İçeriği: Ustamız Anadolu’da geleneksel Üçtelli icra teknikleri üzerine, usta-çırak geleneği ile çalışmalar gerçekleştirecek.
Salih KORKUT PEKER
Profesyonel müzik yaşamına 1998 yılında adım atan Salih Korkut Peker, grunge, blues ve rock'tan arabeske, rebetikodan bozlaklara kadar birçok farklı türü müziğine yansıtıyor. Müzisyen, cümbüş, elektrik gitar, perdesiz gitarın yanı sıra, yeni çalgılarımızdan çağlama ve divane ile söz konusu müzik türlerini hem geleneksel hem de ters köşe icralar eşliğinde dinleyicisiyle buluşturuyor.
Atölye Başlığı: Cümbüş Atölyesi
Atölye İçeriği: Cümbüş çalım tavırları, alternatif teknikler, örnek eser düzenleme ve icra.
Sami HOSSEINI
1986 yılında İran’da dünyaya geldi. 11 yaşında def çalmayı öğrenmeye başladı. 5 sene def üstadlarından eğitim aldı. Eğitim süreci bittikten sonra İran’ın farklı şehirlerinde def eğitimleri vermeye başladı. Ayrıca defjenlik sürecinde birçok müzisyenle ortak konserler verdi. İran’da kendi yönetmenliğinde “Ahura” ve “İrfan” adlı iki müzik grubu kurdu ve bu gruplarla farklı şehirlerde birçok konser düzenledi. 2012 yılında Türkiye’nin İzmir şehrine yerleşip def eğitimi vermeye başladı. 2013 yılında Ahura Ritim Topluluğu’nu kurdu ve aynı yıl Ege Üniversitesi D. T. M. Konservatuarı Çalgı Yapımı bölümünde okumaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 8 yıldır devam ettiği def yapımını 2016’da Türkiye’de açtığı atölye ile sürdürmektedir. Yıllar içinde Ahura Ritim Topluluğu çalışmalarını büyütmüş ve konserler düzenlemiştir. Bunların yanı sıra birçok etkinlikte sahne aldı ve yaz kamplarında ritim/def atölyeleri düzenledi. Enstrümana dair Türkiye’de bir ilk olan ve başlangıç düzeyinde “Def Metodu” kitabıyla bu alana katkı sağlamıştır. İkinci ve üçüncü kitaplar için hala çalışmaları sürmektedir.
Atölye Başlığı: Ritim Atölyesi
Atölye İçeriği: Doğadaki ritim ile müzikteki ritim arasındaki geçiş ve ilişki, ritim bilgisi, daf (erbane), tonbak, bendir, asma davul, darbuka, kajun, nağara ve daire ile ritim çalışmaları
Selim ÖZYOL
Aydın Söke’de doğdu. Yurt içinde ve dışında zeybek danslarıyla ilgili birçok konferansa katıldı. Aydın’daki zeybek danslarını sahneye koyarken, köylerde yapmış olduğu alan çalışmalarından yola çıkarak, yerel özelikleri ön planda tutup zeybek danslarına doğal bir yorum getirmeye çalıştı. 29.Uluslararası İzmir festivalı etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ekin Dans Topluluğunun hazırladığı ÜÇ MEMEDİN DANSI gösterisinde Demirci Mehmet Efeyi Oynadı.
Atölye Başlığı: Zeybek Halk Dansı
Atölye İçeriği: Yerel özelikleri ön planda tutup zeybek danslarına doğal bir yorum getiren Selim ÖZYOL, Zeybek atölyesinde katılımcılarla şu başlıklarda çalışmalarda bulunacak: "Zeybekler tarihi giyim kuşamı eşlik çalgıları ve dansları, Zeybeklik tarihinde dönemler, Zeybek dansların eşlik çalgıları ve yerel müzisyenlerin kimlikleri, Zeybek kıyafetlerinde renkler ve semboller, Beden müziği yoluyla zeybek dansları öğretimine giriş denemeleri, Zeybek danslarında ayağa çalım tekiniğinin incenmesi, Alandan sahneye taşınma sürecinde zeybek dansları."
Veka ALER
Veka Aler uzun yıllar Cavit Mürtezaoğlu yönetiminde eğitim veren Ses Atölyesi (Cavit Murtezaoğlu Müzik Akademisi) öğrencisi olmuş ve ses ve nefes teknikleri, müzik felsefesi ve makam müziği üzerine dersler almıştır. Murtezaoğlu’nun kendi metodu olan Ses Metodu kitapları serisinin 1. Cildi olan Ses Metodu/ Nefes Alma Teknikleri kitabında Murtezaoğlu’nun asistanlığını yapmış ve bu alanda dersler vermeye başlamıştır. Veka Aler bir ses sanatçısı olarak doğu müziği ve bunların vokal teknikleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Doğu sisteminde özellikle vokal çalışmaları daha çok Meşk sistemi ile aktarılagelmiştir. Fakat günümüzde bunu uygulamak o kadar da kolay değildir. Bu kaygılardan yola çıkarak Veka Aler hem geleneksel öğretme yöntemi olan meşk usulünü kullanır hem de doğu müziği vokal teknikleri için elverişli olan akademik bir sistemle ilerler. Repertuvarında Türk, Kürt, Azeri ve İran geleneksel müziğine yer veren Veka Aler bu eğitim yaklaşımında gelenekten gelen vokal tınıları ve özellikleri olduğu gibi aktarmaktan çok onları tanımak, anlamak ve ses sanatçısının kendi özelliklerinin yanı sıra bu orijinal tınılara da yer verebilmesini amaçlar.
Türkiye’de Fethiye müzik köyü ve Yunanistan merkezli Labyrint Musical Workshop gibi önemli müzikal platformlarda vokal teknikleri, Anadolu’dan ezgiler başlıkları ile seminerler vermiştir. Şan ve Azeri makam müziği eğitiminin yanı sıra türk müziği ve iran makam müziği dersleri almıştır. 2016 yılında Arslan Hazreti ile birlikte çok dilli bir repertuvara sahip Hemhal grubunu kurdular. Veka Aler İstanbul üniversite Felsefe bölümü mezunudur.
Atölye Başlığı: Çok Dilli Repertuvar ve Vokal Teknikleri
Atölye İçeriği: Bu atölyede Veka Aler’in uzun yıllar üzerinde yoğunlaştığı ve özellikle de geleneksel vokal teknikleri üzerine uyarladığı özgün vokal teknikleri üzerine sesi geliştirici ve güçlendirici çalışmaların yanı sıra, Türkçe, kürtçe, farsça ve Azerice olmak üzere farklı dillerden ve geleneklerden zengin bir repertuvar çalışması sunulacaktır.
Volkan KAPLAN
1987 yılında İstanbul’da doğmuştur ve burada yaşamaktadır.1998 yılında ilk müzik derslerine Erdal Erzincan Müzik Kursu’nda “bağlama” eğitimiyle başlamıştır ve burada konservatuara hazırlanarak, 2001 yılında İ.T.Ü.T.M.D.Konservatuarı - Çalgı Eğitim Bölümü’ne girmiştir. Bu bölümde “tar” eğitimini Serhat Turunç’ tan almıştır. Üniversite eğitimine aynı okulda, “Müzik Teknolojileri” Ses Kayıtları Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. 2018 yılında kendine ait hazırladığı solo(berhava), düo (an), trio (harabat), kuartet (mail), karma (bize kanlan miras) albüm projelerini, tanıtım konserleriyle birlikte gerçekleştirmiştir. Şu anda ise 2019 yılında çıkarmak üzere 2 adet enstrümantal albüm hazırlamaktadır.
Arif Sağ, Orhan Gencebay, Erdal Erzincan, Sabahat Akkiraz, Cengiz Özkan, Derya Türkan, Şirin Pancaroğlu, Muharrem Temiz, Aysun Gültekin, Zafer Gündoğdu, Tuncay Kemertaş, Adile Kurt Karatepe, Nida Ateş, İmamyar Hasanov, Kardeş Türküler, Hüseyin Turan, Kubat, Sizzle Ohtaka, Erkan Oğur – İsmail Hakkı Demircioğlu, Tarkan gibi sanatçılar başta olmak üzere, birçok sanatçıyla beraber çalışmıştır. Aynı zamanda albüm projelerinde de yapımcılık - müzik yönetmenliği yapmış, kayıt-mixing-mastering aşamalarında “tonmayster” olarak bulunmuş ve konserlerde “müzisyen” olarak enstrümanlarını icra etmektedir. Kendine ait olan VOLKAN KAPLAN BAĞLAMA KURSU’ da öğrenciler yetiştirmektedir ve zaman zaman atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.
2016 yılında ise, kendisine ait olan VOLKAN KAPLAN PRODUCTION firmasını kurarak; fiziki ve dijital platformlar için, “gelenekselden - geleceğe” yönelik kaliteli müzik üretimi yapmayı hedeflemektedir. 2017 - 2018 yılları arasında 18 adet albüm sunmuştur. 2019-2020 yılları için hazırlamakta olduğu enstrumantal, halk, caz, etnik müzik projeleri bulunmaktadır.
Atölye Başlığı: Türkülerin enstrümantal icraya adaptasyonu