Atölyeler

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Müzik Köyü’ne gelen katılımcılarımızla “Anadolu Geleneksel Müziği” teması dahilinde atölye çalışmaları yapıldı. Bu atölyelerde çalgıların özellikleri, yapım aşamaları, içerdiği teknik kapasiteleri detaylarıyla ele alınarak katılımcılar, profesyonel ve yerel müzisyenlerle çalışma fırsatı buldu.

Müzik Köyü’nde geçtiğimiz dönem yapılan atölye çalışmaları şunlardır: Sipsi, Kabak Kemane, Hegit, Üçtelli, Dörttelli, Bağlama, Kopuz, Zurna, Kaval, Perdesiz Gitar, Oğur Sazı, Def, Çalgı Yapımı, Soundpainting.